Jonna Buachan

Jonna Buachan

Namn: Jonna Buachan (Delägare)
Språk: Svenska, finska, engelska, thai hjälpligt
Gesällbrev: 1997
Mästarbrev: 2009

Ingela Sundin

Ingela Sundin

Namn: Ingela Sundin (Delägare)
Språk: Svenska, engelska
Gesällbrev: 1997
Mästarbrev: 2006

Nathalie Lindberg

Nathalie Lindberg

Namn: Nathalie Lindberg
Språk: Svenska, Engelska
Gesällbrev: 2014

Cecilia Kling

Cecilia Kling

Namn: Cecilia Kling
Språk: Svenska och engelska
Gesällbrev: 1995

Jenny Degerlund

Jenny Degerlund

Namn: Jenny Degerlund
Språk: Svenska, engelska, nybörjar-spanska
Gesällbrev: 2004

Linnea Gidlund

Linnea Gidlund

Namn: Linnea Gidlund (trainee)
Språk: Svenska, Engelska
Tog studenten: 2016